Agustus 2017

Doa akhir Khutbah Idul Adha bikin Terharu: Sugianto, S.Pd.I
Doa akhir Khutbah Idul Adha terbaru: Sugianto, S.Pd.I
Doa akhir Khutbah Idul Adha terbaru: Sugianto, S.Pd.I
MENGAKHIRI KHOTBAH KITA PADA KESEMPATAN INI, MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMUSATKAN INGATAN KITA KEPADA ALLAH, SERAYA MENGANGKAT TANGAN DAN MEMOHON DO’A KEHADIRAT-NYA.
“YA ALLAH, YA TUHAN KAMI. PADA HARI INI KAMI BERKUMPUL MERAYAKAN HARI YANG KAU AGUNGKAN, HARI YANG SANGAT BERSEJARAH DALAM KEHIDUPAN UMAT MANUSIA, KHUSUSNYA MANUSIA YANG MENGAKUI KEBERADAAN DAN KEMAHA BESARAN-MU. OLEH KARENA ITU YA ALLAH, KAMI BERMOHON KEPADA-MU, KIRANYA SENANTIASA BERKENAN MELIMPAHKAN RAHMAT DAN KASIH SAYANG-MU KEPADA KAMI. SEHINGGGA KAMI MAMPU MENJALANKAN SEMUA YANG TELAH ENGKAU PERINTAHKAN DAN MENINGGALKAN SEMUA LARANGAN-MU”.
“YA ALLAH, YA TUHAN KAMI. TUHAN YANG SENANTIASA MENDENGARKAN SEMUA PENGADUAN HAMBANYA. ANUGRAHILAH KAMI REZEKI YANG MULIA, SERTA HATI YANG IKHLAS UNTUK SENANTIASA RELA BERKORBAN DEMI MEMENUHI PANGGILAN-MU”.
“YA ALLAH, YA TUHAN KAMI. LIMPAHKAN RAHMAT DAN NIKMAT-MU PADA KAMI MASYARAKAT DUSUN BULUH ENGGADANG. LIMPAHKANLAH PULA REZEKI-MU, DENGAN MEMBERIKAN HASIL PERTANIAN DAN PEKERBUNAN PADA KAMI. YA ALLAH, BUKALAH PINTU HATI MASYARAKAT KAMI AGAR SENANTIASA MELAKSANAKAN PERINTAH-PERINTAH-MU, MENYUMBANGKAN SEDIKIT HARTA YANG TELAH KAU BERIKAN PADA KAMI “WABIL KHUSUS UNTUK PEMBANGUNAN MASJID MIFTAHUL ZANNAH YANG KAMI CINTAI”.
“YA ALLAH, SESUNGGUHNYA JANJI-MU ADALAH PASTI. ENGKAU AKAN MEMBALAS SIAPA SAJA YANG TELAH MEMBERIKAN HARTANYA DI JALAN-MU DENGAN REZEKI YANG BERLIPAT-LIPAT GANDA. KAU SENANTIASA AKAN MENCURAHKAN RAHMAT-MU KEPADANYA DENGAN TIADA HENTI-HENTINYA”.
“YA ALLAH, ANUGRAHKANLAH PULA KEPADA KAMI HATI YANG PANDAI BERSYUKUR, SEHINGGA KAMI DAPAT MENYUKURI SEGALA NIKMAT YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA KAMI. KAMI BERMOHON PULA KIRANYA ENGKAU MEMBERIKAN KESABARAN DAN KETABAHAN PADA KAMI SEMUA, DALAM MENGHADAPI SEGALA COBAAN-COBAAN DUNIA. DAN HANYA BANTUAN-MU-LAH YANG SENANTIASA KAMI HARAPKAN UNTUK MENGATASINYA”.
“YA ALLAH, YA ROFFAR, YA RAHMAN, YA RAHIM, AMPUNILAH DOSA KAMI. AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN AYAH DAN IBU KAMI, SAYANGILAH MEREKA SEBAGAIMANA MEREKA MENYAYANGI DAN MENDIDIK KAMI SEWAKTU KECIL. YA ALLAH, YA MUJIBAS-SAILIN, PERKENANKANLAH SEMUA PERMINTAAN KAMI”.
“ROBBANA ATINA FIDDUNNYA HASANAH, WAFIL-A HIROTI HASANAH, WAQINA AZABANNAR. ROBBANA ZHOLAMNA AMPUSANA WA ILLAM TARFIRLANA WA TARHAMNA LATAKU-NANNA MINAL KHOSIRIN”.
“IBADALLAH, INNALLAHA YAMURUNA BAL ADLI WAL IHSANI WA IYYATI-IDIL QURBA WA YAN HA ‘ANIL FAHSA I-WAL MUNKAR WAL-BAR. YA ‘IJUKUM LA’AL-LAKUM TAZAK-KARUN, WAZKURUL-LAHAL ‘AZIM YAZKURKUM WASKURUHU ‘ALA NI’MATI YAZID-KUM WALA ZIKRULLAHI AKBAR”.       

Makna Jika ANDA bermimpi berjumpa SAAIH GEN HALILINTAR
SAIIH

Makna Jika ANDA bermimpi berjumpa SAAIH GEN HALILINTAR
Apakah anda pernah bermimpi? Apakah mimpi anda mempunyaimakna? Apakah anda pernah bermimpi berjumpa dengan artis? Lalu apa yag dimaksud dengan mimpi? Yang dimaksud dengan Mimpi adalah suatu pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan (mata), pendengaran (telinga), pikiran (otak), perasaan (hati), atau indra lainnya dalam tidur, terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat (rapid eye movement/REM sleep).

Lalu bagaimana jika Anda berjumpa dengan SAAIH di dalam mimpi? Jika anda bermimpi pada hari ini dengan SAAIH, maka mimpi tersebut masuk dalam petung mimpi "darasih" yang maksudnya mimpi tersebut ada artinya, dan akan terjadi dalam hitungan bulan. Maknanya anda akan mendapatkan keberuntungan, kebahagian, dan hati anda dalamkegembiraan dari yang lainnya atau dari yang telah anda lalui.  

Pantangannya adalah: Hari ini bukanlah hari yang baik untuk melakukan hajatan, bepergian ataupun berbagai keperluan lainnya karena bertepatan dengan adanya hari yang buruk atau terlarang, yang meliputi:
·   Hari ini adalah hari yang buruk untuk melaksanakan pernikahan dan jangan dilanggar, dengan ramalan "Tukar padu, nemu karusakan (Bertengkar dan mendapat kerusakan)"
·   Sangaring Dina/Sasi (Hari yang menakutkan)
·   Sangaring Pasaran/Sasi (Pasaran yang menakutkan)

Nah, itulah sedikitbanyak mengenai makna jika anda bermimpi dengan SAAIH GEN HALILINTAR yang tersohor tersebut. Wallahu aklam bissawab.


Bacaan atau Mantra Melayu Membasuh Vagina Sebelum manusia sepintar sekarang, dan dunia secanggih sekarang. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya yang canggih dan hebat itu orang zaman dahulu. “menurut saya”... alasannya adalah masih banyak rahasia dari manusia zaman dahulu yang masih belum terpecahkan oleh manusia zaman sekarang. Misalnya mumi, piramida, dan lain sebagainya. Kemudian, pada zaman Nabi Muhammad SAW., Allah SWT., dengan perantara malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dari dulu hingga sekarang adalah ilmu. Ingin mendapatkan ilmu yaitu dengan membaca. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah Al 'Alaq ayat 1-5 yang artinya “1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. Al 'Alaq: 1-5).

Keterangan: [1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. Nah, dengan ayat di atas maksudnya kita harus membaca, apa-apa yang ada di alam ini. “Baca” di sini juga “dipikirkan”. Maka dari itu, apa pun yang ada sekarang ini harus kita baca, dan ada bacaanya. Mau masuk masjid, atau keluar masjid, ada bacaannya. Mau makan, atau mau tidur, ada bacaannya. Lalu bagaimana dengan bacaan di atas, “bacaan atau mantra melayu dalam membasuh vagina atau meki”. Bacaanya adalah sebagai berikut:
“Ambek sage dalam pera-u, Sage tersimpan diujong luan, Sengaje aku marsehkan kelaminku, Dari najis yang aku keluarkan”. Artinya dalam bahasa Indonesia “Ambil saga dalam sampan, Saga tersimpan dihujung anjungan, Sengaja aku membersihkan kelaminku, Dari najis yang aku keluarkan”.
Itu adalah mantra atau bacaan yang pertama, sedangkan Untuk mantra yang kedua adalah sebagai berikut: “Aekku si aek kucci, ambek guci pakai tuala, sengaje aku bersuci, semuanye karne Allah Ta’ala”, artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut “Airku si air suci, ambil guci memakai tuala (handuk), sengaja aku bersuci, semuanya karena Allah Ta’ala”.

Setelah anda mengetahui mantra atau bacaan untuk membasuh vagina dalam bahasa melayu, anda boleh mengamalkan bacaan ini atau juga tidak terserah anda. Anda boleh percaya juga boleh tidak. Karena itu hanyalah sebuah mantra lama, sebelum orang-orang kampung mengenal yang namanya sekolah dan ilmu agama. Karena sebelum agama Islam masuk ke Sambas khususnya, penduduk atau masyarakat Sambas beragama Hindu. Jadi mantra-mantra itu masih ada yang melestarikannya dan ada pula yang sudah membuangnya dengan bacaan yang baru menurut syariat agama (fiqh). Jika bacaan menurut ilmu fiqh adalah sebagai berikut: “Allahumma Tohir Qolbi Minannifaqi Wahisin Farzi Minal Fawahis”.

Lain halnya dengan anda membaca mantra di atas, sebelum membaca mantra anda terlebih dahulu membaca “bismillah” setelah itu membaca “mantra” kemudian diakhiri dengan membaca shalawat Nabi, yaitu bacaannya adalah sebagai berikut: “allahumma sholli ala saydina Muhammad, wa’ala ali saydina Muhammad”. Nah, itulah dua bacaan atau mantra melayu membasuh vagina, mantra itu seperti pantun gan. Akan tetapi Bukannya seperti pantun biasa, nilai mistik yang sakral itu lah yang hebat dalam mantra ini, selama kita yakin dan percaya. Jika tidak percaya, kembalilah ke agama yang riil.      


Makna kelahiran Muhammad Al Fatih Halilintar
Muhammad Al Fatih Halilintar

Makna kelahiran Muhammad Al Fatih Halilintar

Ramalan Tanggal Lahir yang sama dengan M. AL FATEH HALILINTAR Gen HALILINTAR
Apakah tanggal lahir anda sama dengan anaknya Halilintar yaitu M. AL FATEH HALILINTAR? Mungkin banyak yang sama dengan tanggal lahirnya M. AL FATEH HALILINTAR. Kali ini penulis ingin berbagi tentang ramalan atau tafsiran buku primbon atas nama M. AL FATEH HALILINTAR. Mari kita lihat sama-sama, akan tetapi semuanya yang penulis buat ini “wallahu aklam bissawab”. Tidak ada niat untuk memojokkan atau menyudutkan atau pun berniat yang bukan-bukan pada anda.
Ramalan Hari

·         Hari & Tanggal                    =     Sabtu Pon, 25 Februari 2006
26    ura 1939 Tahun ALIP Windu KUNTARA
26 Muharram 1427 H
·         Neptu                                   =     16
·         Wuku                                   =     SINTO
·         Pangarasan                           =     Lakuning Banyu
·         Pancasuda                            =     Wasesa Segara
·         Dina                                     =     Dina Kala
·         Lintang 12                           =     Lintang Surtan
·         Pranotomongso                    =     KAWOLU ( 4 Februari - 1 Maret )
·         Bintang                                =     PISCES ( 20 Februari - 20 Maret )

Catatan Hari :
·   Jika anda bermimpi pada hari ini maka mimpi tersebut masuk dalam petung mimpi "sasmitaningroh" yang maksudnya mimpi tersebut ada artinya, dan akan terjadi dalam hitungan windu

Hari ini bukanlah hari yang baik untuk melakukan hajatan, bepergian ataupun berbagai keperluan lainnya karena bertepatan dengan adanya hari yang buruk / terlarang, yang meliputi:
·   Hari ini adalah hari yang buruk untuk melaksanakan pernikahan dan jangan dilanggar, dengan ramalan "Tukar padu, nemu karusakan (Bertengkar dan mendapat kerusakan)"
·   Sangaring Dina/Sasi (Hari yang menakutkan)
Ramalan Keberadaan Naga, Rijalullah & Kala :
Berguna untuk memilih arah yang tepat untuk bepergian (jika kebetulan tujuan berada pada arah yang tidak baik maka disarankan mengawali ke arah yang baik walaupun itu harus memutar)

·   Utara
Sebaiknya "JANGAN" menuju arah ini, karena terdapat :
"Naga Taun"

·   Timur Laut
Arah yang "AMAN" untuk bepergian karena :
"Naga, Rijalullah & Kala tidak berada ditempat ini"

·   Timur
Sebaiknya "JANGAN" menuju arah ini, karena terdapat :
"Naga Dina lan Pasaran, Naga Jatingarang"

·   Tenggara
Sebaiknya "JANGAN" menuju arah ini, karena terdapat :
"Naga Dina, Rijalullah menunggang Warak (Badak)"

·   Selatan
Arah yang "AMAN" untuk bepergian karena :
"Naga, Rijalullah & Kala tidak berada ditempat ini"

·   Barat Daya
Sebaiknya "JANGAN" menuju arah ini, karena terdapat :
"Rijalullah, Kala Pacet"

·   Barat
Sebaiknya "JANGAN" menuju arah ini, karena terdapat :
"Naga Pasaran, Naga Sasi, Rijalullah menunggang Warak (Badak)"

·   Barat Laut
Arah yang "AMAN" untuk bepergian karena :
"Naga, Rijalullah & Kala tidak berada ditempat ini"

Saat Lima :
Berguna untuk memilih waktu yang terbaik untuk melaksanakan berbagai hajatan/keperluan.

·   Saat 1 (pukul : 06.00-08.24) —» Sedang
   1.Saat Nabi  = Ibrahim & Ahmad
   2.Saat Tatal = Slamet & Pitutur

·   Saat 2 (pukul : 08.25-10.48) —» Sedang
   1.Saat Nabi  = Yusuf & Jibril
   2.Saat Tatal = Pangkalan & Alangan

·   Saat 3 (pukul : 10.49-13.12) —» Buruk 
   1.Saat Nabi  = Ahmad & Ibrahim
   2.Saat Tatal = Pacakwesi

·   Saat 4 (pukul : 13.13-15.36) —» Baik 
   1.Saat Nabi  = Jibril & Yusuf
   2.Saat Tatal = Pitutur & Slamet

·   Saat 5 (pukul : 15.37-17.59) —» Sedang
   1.Saat Nabi  = Israil
   2.Saat Tatal = Rejeki

Jika pada tanggal ini terdapat orang yang "Meninggal Dunia", maka "Selamatannya" dilakukan pada hari:
·   3 Hari                                               —» Senin Kliwon, 27 Februari 2006
·   7 Hari                                               —» Jum'at Wage, 3 Maret 2006
·   40 Hari                                             —» Rabu Pahing, 5 April 2006
·   100 Hari                                           —» Minggu Pahing, 4 Juni 2006
·   Mendhak (1 Tahun / 354 hari)         —» Selasa Legi, 13 Februari 2007
·   Nyewu (1000 hari)                           —» Kamis Pahing, 20 November 2008

Perwatakan orang yang terlahir pada tanggal ini adalah :
<< SIFAT-SIFAT YANG SANGAT MENONJOL >>
·   Pemarah, mudah naik darah 

<< SIFAT-SIFAT YANG MENONJOL >>
·   Ramah, sopan 
·   Dapat menjadi pelipur lara bagi orang yang sedang mengalami kesedihan / kesusahan, dan banyak orang meminta perlindungan, menjadi tempat mengadu / meminta nasehat orang yang sedang kesusahan 
·   Berbudi luhur, luas budinya 
·   Bercita-cita luhur 
·   Mudah tersinggung / emosi, peka perasaannya 
·   Pekerjaannya selesai dengan rapi, baik segala pekerjaannya 
·   Berwibawa / punya kepribadian yang berpengaruh, banyak orang yang segan / hormat 
·   Dermawan, tidak pelit, suka memberi / beramal, pemurah 
·   Berwajah tampak lebih muda 
·   Cakap, tangkas, terampil 
·   Cekatan, pekerjaannya cepat selesai 
·   Hidupnya penuh dengan keberuntungan 
·   Pemaaf, mudah melupakan peristiwa yang menyakitkan hati 
·   Tabah, tahan uji, betah menderita 
·   Kalau marah cepat reda 
·   Tinggi hati / sombong / suka mengagung-agungkan kemampuannya / suka berlagak / suka berbangga diri / pamer 
·   Percaya keajaiban / mukjizat, tahu petunjuk gaib 
·   Perintahnya tidak dapat dibantah 
·   Perintahnya berawal keras, kemudian halus di akhir 
·   Pandai mencari sandang pangan 
·   Pengertian 
·   Bertanggungjawab 
·   Tenang dalam menghadapi masalah 
·   Banyak akal, kreatif, cerdik 

**********   A S M A R A   **********
·   Suka merayu (seorang perayu) 
·   Seorang pencemburu 
·   Merupakan orang yang susah untuk dimengerti untuk urusan asmara 
·   Nafsu birahinya besar (gairah seksualnya tinggi) 
·   Berbahagia dengan perkawinannya 
·   Setia pada perkawinan dan mencintai pasangannya 
·   Menyukai cumbu rayu 
·   Penuh perhatian dan akan melakukan apapun untuk memenuhi keinginan pasangannya, ingin selalu memberi yang terbaik untuk orang yang dicintainya, pandai memahami kemauan (tahu / ngerti) terhadap pasangannya 

**********   R E J E K I   **********
·   Rejekinya cukup baik 