Contoh Format BANG SOAL Agama Islam 2016 

NO
HARI/TGL
SK/KD
KLS
JENIS TES
SOAL TES
KET


                                                                                          Buluh Enggadang,                           2015
               Mengetahui
            Kepala Sekolah                                                                              Guru PAI
    H. HAMDANI, S.Pd.SD                                                                SAEDAH, S.Pd.I
NIP. 19660708 198604 1 001                                                   NIP. 196504251988121001


BANG SOAL
NO
HARI/TGL
SK/KD
KLS
JLH SISWA
PERBAIKAN
PENGAYAAN
KET

                                                                                      Buluh Enggadang,                           2014
                     Mengetahui
                 Kepala Sekolah                                                                     Guru PAI
          H. HAMDANI, S.Pd.SD                                                       SAEDAH, S.Pd.I
      NIP. 19660708 198604 1 001                                          NIP. 196504251988121001SEKOLAH DASAR NEGERI 12 BULUH ENGGADANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015


KUMPULAN SOAL PERBAIKAN/PENGAYAAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS 1 S.D KELAS 6

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours