Kata Kata Sambutan Atau Pembukaan, Contoh Kata Sambutan itu banyak sekali, mungkin salah satu dari kata sambutan itu, ini yang anda cari. Contoh


Sugianto, S.Pd.I
Kata Kata Sambutan Atau Pembukaan, Contoh Kata Sambutan itu banyak sekali, mungkin salah satu dari kata sambutan itu, ini yang anda cari. Contoh Kata Sambutan Pembukaan ini banyak sekali contoh-contohnya, misalnya saja, kata sambutan pembukaan rapat, kata sambutan pembukaan pengajian, kata sambutan pembukaan open haouse, kata sambutan taliman atau liqo’an, dan bayak lagi yang lainnya. Setiap awal pertemua pasti ada kata sambutan dari pembawa acara atau kata sambutan dari tuan rumah, atau panitia penyelenggara serta bapak-ibu yang terhormat, dan lain sebagainya. Kata sambutan ini disampakan jangan terlalu lama, karena nantinya membuat orang menjadi bosan, sedangkan puncak acara masih cukup lama, yang memberikan kata sambutan teralu ramai. Jadi diharapkan kepada panitia penyelenggara harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang dapat memberikan kata sambutannya. Jangan terlalu lama, ngantuk dan bosan gays.    

Mengenai judul di atas, kita ambil contoh kata sambutannya ialah “kata sambutan pemilihan ketua RT” misalnya lagi Rt 19, Rw 07 Desa Pusaka, Dusun Sekadim, Kecamatan Tebas. Dan pelaksanaan ini dilaksanakan di rumah Pak Rt yang lama, yaitu bapak Hamdani, AR. Kita mulakan sekarang, saya sebagai pemandu acara tersebut, yaitu Sugianto, S.Pd.I.

Buah nanas buah lakum, diambil orang dengan galah dan jatuh, Assalamualaikum warohmatullahi wabarkatuhhhhh….
Auzubillahi minasyaitonirrozim, bismillahi rohmanirrohim,,,, robbis rohli sodri wayas sirli amri wahlul ukhdatan min lisani yafqohu qowli, ammaba’….

Yang saya hormati Bapak Hamdani selaku Mantan RT 19, RW 07 Dusun Sekadim,
Yang saya hormati Bapak Sapari Abdul Latif, bapak RW 07 Dususn Sekadim.
Yang saya hormati bapak haji Basuni, dan seluruh tokoh masyarakat Rt 19 yang berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya jualah kita dapat berkumpul di rumah bapak Hamdani Arji dalam rangka pemilihan kembali Pak RT kita, yaitu RT 19. Dalam kesempatan kali juga, kita ucapkan terima kasih kepada ibu haji, dan ibu pkk yang sudi datang memenuhi undagan kami. Saya selaku pembawa acara, mengatasnamakan masyarakat RT 19 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hamdani yang mana telah banyak berpartisifasi dan telah semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya selaku aparatur pemerintah desa. Sekarang masa jabatan beliau sudah habis, jadi pada malam ini kita berkumpul kembali untuk memilih Ketua RT dan Wakil Ketua RT untuk periode yang akan datang seperti periode Jokowi-JK, 2014-2019. Untuk tahun berikutnya periode berikutnya, maksud saya, saya yang akan mencalonkan menjadi menteri Jokowi-JK. Dan saya akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan kabupaten.  

Dengan ini, saya selaku pembawa acara mempersilakan kepada bapak-ibu sekalian, siapakah yang akan kita calonkan pada malam ini, paling tidakcalonnya itu 2 orang, jadi siapa yang menang, ia akan menjadi Ketua RT, siapa yang nilainya kalah, secara otomatis ia menjadi Wakil Ketua RT 19. Dengan ini saya serahkan kepada bapak-ibu sekalian. Akhirkata wabillahi taufik walhidayah, wasalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh.
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours