Contoh sambutan Idul Fitri di bawah ini: Hari Raya Umat Islam ada tiga, diantaranya ialah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Muharram. Biasanya setiap hari raya ada yang mengadakan open house. Dalam acara tersebut tentunya ada kata sambutan atau ucapan sedikit (sepatah dua patah kata) dari tuan rumah. Di bawah ini merupakan sebuah Contoh Sambutan Idul Fitri: 

Bismillahirohanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabar katuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, yaitu Bapak Djusmadi, S.Pd. Yang saya hormati Bapak Kabid TK-SD yaitu Bapak Sami’an, S.Pd.Sd Kabupaten Sambas, yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Kecamatan Tebas yaitu Bapak Mauludin, S.Pd.Sd. Yang saya hormati Bapak Camat Tebas Kecamatan Tebas yaitu Bapak Sugianto, S.Pd.I. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pusaka Kecamatan Tebas, yaitu Bapak H. Sukri Pawadi. Yang saya hormati bapak/ibu para undangan yang berbahagia.

Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT., yang mana kita dapat berkumpul di rumah saya (diistana saya atau gubuk saya ini) dalam kumpul bareng open haouse. Acara ini tiada lain bertujuan untuk mempererat hubungan diantara kita semua, yaitu antara guru degan guru, antara mantan siswa dengan siswa, kepala sekolah dengan kepala sekolah, dan bahkan semuanya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di awal kata saya. Dan pula yang saya harapkan dalam acara ini adalah tidak ada jurang pemisah sedikitpun diantara kita selaku putra dan putri bangsa Indonesia. Dalam acara open haose hari Raya Idul Fitri kali ini, bertujuan untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah SWT dalam memberikan rahmat dan nikmatNya kepada kita, jika kita diberi kemapuan dan kelebihan harta,maka marilah kita kelak, menunaikan ibadah haji seperti yang lainnya yang sudah mendahului kita, sepeti Pak Haji Hamdani, S.Pd. SD selaku Kepala Sekolah SDN 12 Buluh Enggadang.

Bapak ibu para undangan yang berbahagia, Semua kita adalah sama. Dalam kesempatan kali ini pula, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah datang dalam acara ini, dan pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu demi kesuksesan acara ini, dan pula tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Guru, Stap TU, dan siswa yang sudah datang ke rumah saya, saya senang sekali, pejabat-pejabat dan bapak-bapak saya semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya menghimbau kepada kita semua, sisihkanlah rezeki kita buat ibadah kita, kita kumpulkan mulai sekarang seribu atau sejuta atau sepuluh juta, untuk kita berangkat haji, atau menghajikan kedua orang tua kita atau pula menghajikan guru-guru kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Yang mungkin beliau tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, karena tidak punya uang. Kita mampu dari materi, tapi kita tidak mau naik haji. Dengan alasan belum siap, belum ada panggilan, nanti membawanya susah, susah merawat gelar hajinya, dan banyak lagi alasan yang lainnya.

Allah SWT berfirman yang artinya “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah[102]. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya[103] mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri[104] kebaikan lagi Maha Mengetahui” (QS. Al Baqarah: 158).
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, wabilahi taufik walhidayah, wasalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh.

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours