Contoh Surat Undangan Wali Murid Kelas VI buat Perpisahan

P E M E R I N T A H     K A B U P A T E N     S Ai M B A S

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI NO.12 BULUH ENGGADANG

Alamat : Jalan Raya Buluh Enggadang, Kecamatan Tebas, KodePos 79461
Kode Pos : 79461

Nomor             :   421/ 71/SD12 / 2015                                                           B. Enggadang, 9 Juni 2015
Hal                   :  UNDANGAN                      
Kepada:
Yth. Wali Murid …………………..                             
Di -    
Alamat masing-masing

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharapkan kehadirannya pada:


1.         Hari / tanggal                     :     Jum’at, 12 Juni 2015
2.         Pukul                                :     07.00 wib - Selesai
3.         Tempat                             :     SDN 12 SDN 12 Buluh Enggadang
4.         Acara                               :     Perpisahan Kelas VI (enam)
Demikianlah undangan ini kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.


Kepala SekolahH. HAMDANI, S.Pd.SD
NIP. 19660708 198604 1 001


Ketua PenyelenggaraHAMIDI, A.Ma. Pd
        NIP. 19630711 198503 1 016
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours