Contoh surat tugas koreksi silang SD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 BULUH ENGGADANG
  Alamat : Dusun buluh enggadang desa serumpun buluh Kec.Tebas
            Kode Pos79461
                                                                                                                 NSS : 101130104012

SURAT TUGAS
Nomor : 421.1/ 51 / SDN.12/ 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Buluh Enggadang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat memberikan tugas Pengawasan dan Koreksi Silang Ulangan Umum Bersama (UUB) Semester 1 (satu) Tahun Pelajaran 2014/2015 kepada:

NO
NAMA/NIP
MENGAWAS DI KELAS
KET
1
ELYANI, S.Pd.SD
197810092008012027
I

2
NOVIA SARI, S.Pd.I
-
II

3
Hj. JULIANI, S.Pd.SD
196507251987012001
III

4
MISTUR, S.Pd.SD
196508031984121001
IV

5
MUZAINAH
196309141989082000
V

6
HAMIDI, A.Ma.Pd
196307111985031016
VI

7
SAEDAH, S.Pd.I
196504251988121001
PAI (1-6)

8
MS. TURNADO JOB, S.Pd
-
PJOK (1-6)


Demikianlah Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                          Buluh Enggadang, 5 Desember 2014
                                                                                                        Kepala Sekolah                                                                                                 H.HAMDANI, S.Pd.SD
                                                                                              NIP : 19660708 198604 1 001

Itulah Contoh surat tugas koreksi silang Sekolah Dasar Negeri

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours