Contoh Surat Kuasa Turnado
SURAT KUASA


Yang bertanda tangan dibawah ini

1.      Nama            :     SURIYATI
2.      Jenis Kelamin      :  Perempuan
3.      Pekerjaan      :     Petani
4.      Alamat          :     Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan  Tebas.

Memberikan kuasa untuk mengambil Gaji Pensiun bulan Januari 2015, kepada anak saya:

1.                                                            Nama            :           MS. Turnado Job, S.Pd
2.                                                            Jenis Kelamin            :           Laki-laki
3.                                                            Pekerjaan      :           Swasta
4.                                                            Alamat          :           Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan
Tebas.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat untuk digunakan seperlunya.Yang Menerima Kuasa


MS. TURNADO JOB, S.Pd
Sungai Kelambu, 4 Pebruari 2015
Yang memberi kuasa

SURIYATI


Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours