Jumat, 26 Juni 2015

Contoh Surat Permohonan Pindah Sekolah


Surat Permohonan Pindah Sekolah

Kepada :
Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri
No. 09 Sepuk
di- Desa Sepuk TanjungDengan Hormat,
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama               :  AHMADI
Alamat             : Dusun Buluh Enggadang
Bapak / Ibu / Wali dari anak :
Nama               : MUHAMMAD FARHAN MAULIDIN
No. Induk        : 851
Kelas               : I ( Satu )


Mengajukan permohonan pindah belajar untuk anak tersebut di atas, ke salah satu SDN di Kabupaten Sambas dengan alasan ikut orang tua.
Demikianlah permohonan ini saya buat agar pihak sekolah menjadi maklum adanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat SayaAHMADI
Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...