Sepeda roda dua atau disebut sepeda pancal ternyata memiliki berbagai desain yang beragam sehingga dikategorikan sebagai,


Surat Permohonan Pindah Sekolah

Kepada :
Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri
No. 09 Sepuk
di- Desa Sepuk TanjungDengan Hormat,
Yang Bertanda tangan di bawah ini :
Nama               :  AHMADI
Alamat             : Dusun Buluh Enggadang
Bapak / Ibu / Wali dari anak :
Nama               : MUHAMMAD FARHAN MAULIDIN
No. Induk        : 851
Kelas               : I ( Satu )


Mengajukan permohonan pindah belajar untuk anak tersebut di atas, ke salah satu SDN di Kabupaten Sambas dengan alasan ikut orang tua.
Demikianlah permohonan ini saya buat agar pihak sekolah menjadi maklum adanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat SayaAHMADI
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours