Pidato laporan ketua osis perpisahan

Pidato laporan ketua osis perpisahan kelas 12 SMA Negeri 10 Singkawang angkatan ke 4 disampaikan langsung oleh Ketua OSIS SMA Negeri 10 Singkawang yaitu saudara Bagus Kurniawan. Bagus Kurniawan baru duduk di Kelas XI IPS 2. Pidato laporan ketua OSIS dala rangka perpisahan ini tiada lain agar semua siswa dapat mengetahui rincian dana yang telah dikeluarkan oleh OSIS SMA Negeri 10 Singkawang. Pidato laporan ketua OSISnya ada di bawah ini: 

Auzubillahi Minas-syaitonirrozim. Bismillahir Rohmanir Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana kita dapat berkumpul pada acara yang sangat penting ini, yaitu acara perpisahan kakak kelas kami SMA Negeri 10 Singkawang angkatan ke 4 yang sangat berbahagia.  

Yang saya hormati     :   Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Singkawang, yaitu Bp. Gatot, S.Pd  
                           Bapak Anggota Dewan Kota Singkawang, yaitu Bp. Nusantio, SE
                           Bapak Kapolsek Kecamatan Singkawang Selatan atau yang mewakili.
                           Bapak/Ibu Guru SMA Negeri 10 Kota Singkawang.
                           Bapak Komite SMA Negeri 10 Kota Singkawang.
                           Bapak/Ibu para Undangan wali murid kelas 12.
                           Serta kawan-kawan yang berbahagia.

Bapak/Ibu para undangan serta kawan-kawan yang berbahagia, sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 10 Kota Singkawang, dan atas nama adik kelas, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan panitia, Pengurus OSIS serta anak-anak PMR yang telah membantu dalam mensukseskan acara perpisahan kakak kelas kita di SMA Negeri 10 Singkawang ini. Dalam kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu para undangan yang telah sudi untuk memenuhi undangan kami, khususnya para wali murid kelas 12 yang berbahagia pada hari ini. Bapak/ibu guru, para undangan, kakak-kakak kelas yang berbagia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semua, apabila selma ini selama kami menjadi adik-adik kakak terdapat banyak kesalahan, serta tidak sesuai dengan keinginan kakak-kakak semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pula dalam penyambutan kami kurang baik, kurang sopan, mohon dimaafkan.

Pada kesempatan kali ini juga saya melaporkan kegiatan acara perpisahan kakak kelas kami yang saat ini adalah ankatan ke 4 tahun ...... (disesuaikan). Kesan kami, dulu selama kakak menjadi kakak kelas kami, kami sangat sebang sekali, karena kakak semuanya telah memberikan didikan dan tunjuk ajarnya serta telah membina kami agar kami semuanya menjadi manusia yang berguna bagi agama bangsa dan negara serta berbakti kepeda kedua orang tua kami. Serta dapat mengharumkan nama sekolah kita seperti kakak-kakak semuanya.

Cuma itu, yang dapat saya sampaikan, atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata,,, wabilahi taufik walhidayah, wasalamualaikum warah matullahi wabarkatuh.

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours