SURAT PENGUNDURAN DIRI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N   a   m   a                                 :       SUPARDI A. SOFYAN
Tempat/Tanggal Lahir                :       Ternate, 22 April 1980
         Jenis Kelamin                             :       Laki-laki
Agama                                        :       Islam
         Pendidikan Terakhir                   :       SMA
                                                            


Dengan ini menyatakan Pengunduran Diri bekerja pada Yayasan Hosana Tebas. Dengan alasan “istirahat (sakit)”.

Semoga Bapak Ketua Yayasan Hosana Tebas dapat memaklumi alasan pengunduran diri saya ini. Sebelum dan sesudahnya saya bucapkan terima kasih.

Demikianlah Surat Pengunduran Diri ini saya sampaikan untuk dapat dimaklumi.                                                                                                                                                   
                                                                                          Buluh Enggadang, 9 September 2014
                                                                                                        Hormat Saya


                                                                                                 SUPARDI A. SOFYAN
                                                                                             Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours