Contoh Surat Kuasa BEA SISWA BSM

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Buluh Enggadang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Nama               : H.Hamdani,S.Pd.SD
NIP                  : 19660708 198604 1 001
Jabatan             : Kepala Sekolah
Alamat             : Buluh Enggadang,RT 05 / RW 03

Memberikan kuasa untuk mengambil Dana Beasiswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2013 SDN  12 Buluh Enggadang di BRI unit Tebas Kepada :
Nama               : Sugianto,S.Pd.I
NIP                  : -

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk digunakan seperlunya.


Yang Menerima Kuasa

SUGIANTO,S.Pd.I
                  NIP
Buluh Enggadang,       Oktober 2014
Yang memberi kuasa
H.HAMDANI,S.Pd.SD
NIP.19660708 19860


Mengetahui
Kepala UPT Disdik TebasMAULUDIN,S.Pd.SD
NIP.19610704 198009 1 001


SURAT KETERANGAN SEKOLAH

Nama Sekolah              : SDN 12 Buluh Enggadang
N S S                           : 101130104012
NPSN                          : 30100550
Alamat Sekolah            : Buluh Enggadang

NO
NAMA SISWA
JENIS KELAMIN
KELAS
NO INDUK
NO ID
1
AQMAL RUSADI
laki-laki
2
649
301005502401002001
2
M.JIHAN
laki-laki
2
852
301005501204062002
3
SAHURI
Laki laki
2
825
301005501409052003
4
NURPIZA
Perempuan
2
859
301005502606062001                                                                              Buluh Enggadang,        Oktober 2014


                                                                                        H.HAMDANI,S.PD.SD
                                                                                     NIP.196607081986041001Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours