Contoh Sambutan Maulid Nabi
Sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di PAUD PONDOK BELAJAR Bukit Batu Singkawang Tengah. Karena tenaga Pengajar yang ada di PAUD PONDOK BELAJAR Bukit Batu Singkawang Tengah secara dominant tamatan STIT Syarif Abdurrahman Singkawang (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah). Seperti Sugianto, S.Pd.I., sebagai Tenaga Kepndidikan, Saparila, S.Pd.I., Sulasmini, S.Pd.I, Rusnaini, S.Pd.I., dan Uwatun Hasanah, S.Pd.I. dengan demikian tentunya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan.

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 di Aula PAUD PONDOK BELAJAR Bukit Batu Singkawang Tengah Indonesia. Sambutan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad ini dilakukan oleh salah saatu guru di PAUD PONDOK BELAJAR, yaitu Ibu Saparila, S.Pd.I. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini setiap tahunnya memang dilakukan di PAUD PONDOK BELAJAR Bukit Batu Singkawang Tengah ini. Biasanya mengundang para penceramah dari luar, misalnya ustaz Guntur, ustaz Hifza, atau ustaz Anto. Semuanya adalah ustaz-ustaz yang ada di Kabupaten Sambas, sedangkan yang dari Kota Singkawang sendiri, yaitu Bapak Sugianto, MA., H. Jahri dengan nama lain UJ (ustaz Jahri), H. Hamidi Mi’raz, dan banyak lagi yang lainnya.  

Mengenai judul di atas, contoh sambutan Maulid Nabi akan penulis sajikan di bawah ini. Mari kita baca sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.

Buah nanas buah lakum, diambil orang dengan galah dan jatuh, Assalamualaikum warohmatullahi wabarkatuhhhhh….Auzubillahi minasyaitonirrozim, bismillahi rohmanirrohim,,,, robbis rohli sodri wayas sirli amri wahlul ukhdatan min lisani yafqohu qowli, ammaba’….

Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PAUD PONDOK BELAJAR Bukit Batu Singkawang Tengah, yaitu Bapak Firmansyah, S.Pd
Yang saya hormati Bapak Lurah Bukit Batu Singkawang Tengah, yaitu Bapak H. Sukri Pawadi. 
Yang saya hormati Bapak-Ibu Dewan Guru PAUD PONDOK BELAJAR,
Yang saya hormati bapak haji dan ibu haji, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Yang saya hormati, seluruh orang tua atau wali murid PAUD PONDOK BELAJAR yang berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT, serta anak-anak yang kami sayangi dan cintai.

Puji dan salam serta shalawat kita ucapkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW, dan pula pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya jualah kita dapat berkumpul di PAUD PONDOK BELAJAR ini dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kesempatan kali juga, kita ucapkan terima kasih kepada ibu haji, dan ibu pkk yang sudi datang memenuhi undagan kami. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang telah banyak membantu menyuseksaskan acara maulid ini. Kegiatan ini tiada lain bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa umat ini dari yang gelap menjadi terang benderang. Bersyukurlah kita kepada Allah yang maha Kuasa, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Rasulullah Salallah Alaihiwasallam ini, merupakan suri tauladan yang baik, yang patut kita jadikan contoh dan tauladan.

Akhirkata dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wasalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh.
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours