Contoh Sambutan Maulid Nabi

Para da’i atau para mubaliq saat ini, dibulan maulid ini, banyak mendapat tempahan untuk melakukan ceramahan atau tausiah dimasjid-masjid. Para jamaah sangat antusias sekali untuk mendengar ceramahan dari para ustaz. Apalagi seorang ustaz yang kondang, yang dapat menghibur dan memberikan tausiah yang bermanfaat buat ummat. Misalnya ustaz Maulana, Ustaz Mansur, Ustaz Jahri, Ustaz AAGym, dan banyak lagi ustaz dan ustazah yang lainnya. Akan tetapi, saya selaku penulis masih belum pernah melihat dimasjid-masjid yang ceramahan itu perempuan. Apakah tidak etis, atau tidak enak, atau tidak nyaman, atau tidak boleh? Penulispun kurang paham dengan hal itu. Mungkin saja tidak boleh, karena para pemirsa banyak yang laki-lakinya, dan tidak sopan juga kali ya, jika seorang perempuan berdiri di depan laki-laki dan menceramahi orang laki-laki. Mungkin saja seperti itu. Seorang ustazah mungkin akan lebih sopan jika ceramah dengan kaum perempuan dalam satu majelis ibu-ibu, mungkin seperti itu yang cocoknya ya.

Mengenai judul di atas, contoh sambutan Maulid Nabi akan penulis sajikan di bawah ini. Mari kita baca sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.

Buah nanas buah lakum, diambil orang dengan galah dan jatuh, Assalamualaikum warohmatullahi wabarkatuhhhhh….Auzubillahi minasyaitonirrozim, bismillahi rohmanirrohim,,,, robbis rohli sodri wayas sirli amri wahlul ukhdatan min lisani yafqohu qowli, ammaba’….

Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tebas, yaitu Bapak Idrus, S.Pd
Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pusaka Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas,
Yang saya hormati Bapak-Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Tebas,
Yang saya hormati bapak haji dan ibu haji, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Yang saya hormati, seluruh tokoh masyarakat Desa Pusaka, Dusun Sekadim, Kecamatan Tebas yang berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT, serta anak-anak yang kami sayangi dan cintai.

Puji dan salam serta shalawat kita ucapkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW, dan pula pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya jualah kita dapat berkumpul di SMP Negeri 3 Tebas ini dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kesempatan kali juga, kita ucapkan terima kasih kepada ibu haji, dan ibu pkk yang sudi datang memenuhi undagan kami. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang telah banyak membantu menyuseksaskan acara Maulid ini. Kegiatan ini tiada lain bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa umat ini dari yang gelap menjadi terang benderang. Bersyukurlah kita kepada Allah yang maha Kuasa, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Rasulullah Salallah Alaihiwasallam ini, merupakan suri tauladan yang baik, yang patut kita jadikan contoh dan tauladan.

Akhirkata dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wasalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh.

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours