Rahasia Al Fatihah
Apakah diantara kita ada yang mengetahui rahasia yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah? Maka dari itu penulis mencoba untuk menyampaikan rahasia dibalik surah Al-Fatihah. Rahasia Al-Fatihah adalah….. baca di bawah ini…. Surah Al-Fatihah sebagaimana yang kita ketahui adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran. Meskipun surah Al-Fatihah bukan surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Lalu mengapa surah Al-Fatihah yang pertama sekali di dalam Al-Quran? Karena di dalam surah Al-Fatihah terdapat semua kandungan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga surah Al-Fatihah disebut dengan ummul kitab atau induk kitab. Dan pula surah Al-Fatihah ini selalu dibaca berulang-ulang di dalam sholat sehingga jumlahnya menjadi 17 kali ulang. Itu yang wajib yang sholat sunnat lain lagi, misalnya sholat rawatib (sebelum dan sesudah sholat fardu), sholat dhuha, tajud, dan lain sebagainya.

Rahasia surah Al-Fatihah ini adalah terdapat di dalam ayat yang kelima dari surah ini, yaitu yang artinya “hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan”. Nah, ketika kita membaca ayat ini… maka kita sampaikanlah apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita impikan, apa-apa yang kita inginkan, dan lain sebagainya. Insya Allah akan diperkenankan (akan tetapi sabar, tunggu), hanya Ia (Allah) yang Maha Mengetahui. Setelah selesai membaca ayat tersebut dan berdo’a, maka dilanjutkan lagi dengan ayat yang berikutnya. Contoh di bawah ini.

1.      dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].
2.      segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam[3].
3.      Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4.      yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5].
5.      hanya Engkaulah yang Kami sembah[6], dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan[7].
(keterangan: ucapkanlah apa-apa yang kita hajatkan, setelah selesai lanjutkan lagi membaca ayat yang berikutnya).
6.      Tunjukilah[8] Kami jalan yang lurus,
7.      (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.[9]

Khasiat yang lain adalah surah Al-Fatihah ini bias dijadikan sebagai penawar orang yang sakit, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian dihembuskan ke air, lalu minumkan ke orang yang sakit tersebut, insya Allah dengan izin Allah sembuhlah orang tersebut (ya sekitar 2 hari-+). Surah Al-Fatihah juga bias digunakan untuk peninding atau penjaga rumah, maka bacalah 7 kali ketika akan berpegian, hembuskan ke rumah kita agar dijaga oleh Allah, ditambah baca ini (“hasbunallah wanikmal wakil, nikmal maula wannikman nasir”) 3 kali baca. Surah Al-Fatihah juga bias digunakan untuk pengasih, pembuka hati, penyejuk hati, tawar orang gila, tawar taun, dan lain sebagainya. Dan mungkin masih banyak rahasia dibalik surah Al-Fatihah ini yang masih belum kita ketahui, apalagi penulis ini. Karena penulis hanyalah orang biasa yang bukan orang hebat seperti Pak Ustazd atau Pak Kyai, atau Alim Ulama.   

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours