Contoh SK Gerakan Pramuka Kurikulum 2013 Yang Wajib Pramuka


GERAKAN PRAMUKA
SANGGAR LATIHAN MERPATI PUTIH/CEMPAKA
GUGUS V (LIMA) KECAMATAN TEBAS
PANGKALAN SDN 09 SUNGAI KELAMBU
Alamat: Jalan Raya Sungai Kelambu, Tebas, Kode Pos 79161
 

K E P U T U S A N
KA MABIGUS SDN NO. 09 SUNGAI KELAMBU
NOMOR: 01/GP/GS V/SK/2014
T E N T A N G
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PEMBINA PRAMUKA
GUGUS V (LIMA) KECAMATAN TEBAS

KA MABIGUS GERAKAN PRAMUKA SDN NO. 09 SUNGAI KELAMBU

MENIMBANG               :     a. Untuk memberikan Pembinaan di Gugus V (lima) Kecamatan Tebas
                                                 yang berpangkalan di SDN No. 09 Sungai Kelambu, agar Kegiatan
                                                 Kepramukaan semakin aktif.
                                             b. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut perlu
                                                 membentuk dan menunjuk Pembina Pramuka untuk Tahun Pelajaran
                                                 2014/2015.
                                             c. Bahwa sehubungan dengan hal itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan
                                                 untuk Pengukuhannya. 
MENGINGAT                :     1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Gugus
                                                 (lima) Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
                                             2. Program Kerja Gerakan Pramuka Gugus V (lima) Kecamatan Tebas,
                                                 Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2014/2015.
                                             3. Hasil pertemuan rapat Dewan Guru dan Ka Mabigus Se-Gugus V (lima)
                                                 di SDN 09 Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, pada tanggal 20
                                                 September 2014.
MEMPERHATIKAN     :     Saran dan masukan dari Ka Mabigus Se- Gugus V (lima) dan Pengurus
                                             Kwarran Tebas.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN            :    
PERTAMA                     :     Mengesahkan Susunan Struktur Organisasi Pembina Pramuka di GUGUS
                                             V (lima) yang berpanglan di SDN No. 09 Sungai Kelambu, Kecamatan
                                             Tebas sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA                          :     Menugaskan kepada Pembina untuk melaksanakan Kegiatan Kepramukaan
                                             dengan sebaik-baiknya.
KETIGA                         :     Diharapkan kepada Pembina dapat bekerja sama sesuai dengan bidangnya
                                             masing-masing, dan melaporkan kegiatannya kepada Ka Mabigusnya
                                             secara berkala. 
KEEMPAT                     :     Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan
                                             perbaikan sebagaimana mestinya.  
KELIMA                        :     Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan.

                                                                                             Ditetapkan di       :     Sungai Kelambu
                                                                                             Pada Tanggal       :     20 September 2014

                                                                                                   Ka Mabigus GUGUS V (Lima)


                                                                                                          MULYADI, S.Pd.SD
                                                                                                      NTA. ................................

Tembusan kepada Yth:
1.      Ka Kwarcab Sambas di Sambas.
2.      Ka Kwarran Tebas di Tebas.
3.      Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tebas.
4.      Arsip.
                                                                                    Lampiran 1    :     Keputusan Ka Mabigus
                                                                                                               Gugus V (lima) Kecamatan Tebas 
                                                                                    Nomor          :     01/GP/GS V/SK/2014
                                                                                    Tanggal         :     20 September 2014

1.      Pelindung                               :     1. Ka Kwarran Tebas.
                                                         2. Kepala Desa Sungai Kelambu.

2.      Penasehat                              :     1. Ka Mabigus SDN 08 Sekadim.
                                                         2. Ka Mabigus SDN 09 Sungai Kelambu.
                                                         3. Ka Mabigus SDN 12 Buluh Enggadang.
                                                         4. Ka Mabigus SDN 24 Sungai Kelambu.
                                                         5. Ka Mabigus SDN 28 Buluh Parit.

3.      Ketua                                    :     MS. Turnado Job, S.Pd
4.      Sekretaris                              :     Sugianto, S.Pd.I
5.      Bendahara                             :     Rospina

6.      Pembina                                :     1. SDN 08 SEKADIM (GUSNIARTI, S.Pd.SD)
                                                         2. SDN 09 SUNGAI KELAMBU (HANAFI, S.Pd)
                                                         3. SDN 12 BULUH ENGGADANG (MS TURNADO JOB, S.Pd)
                                                         4. SDN 24 SUNGAI KELAMBU (SAPTARUDIN, S.Pd)
                                                         5. SDN 28 BULUH PARIT (HAJIMAN, S.Pd) 
7.      Seksi-seksi
a.       Seksi Upacara                          :     SAPTARUDIN, S.Pd dan GUSNIARTI, S.Pd.SD
b.      Seksi PBB                                :     HAJIMAN, S.Pd dan NAWAIDA, S.Pd.SD
c.       Seksi Try Satya/Dasa Darma    :     ROSPINA dan MS TURNADO JOB, S.Pd
d.      Seksi Agama                            :     AYUANA dan EPY YANTI
e.       Seksi Kepramukaan                 :     HANAFI, S.Pd dan SUGIANTO, S.Pd.I
f.        Seksi P3K                                :     DALIMA, S.Pd.SD dan ASPANDI, S.Pd                                                                                                  Sungai Kelambu, 20 September 2014
                                                                                                      Ka Mabigus GUGUS V (Lima)
                                                                                                          MULYADI, S.Pd.SD
                                                                                                      NTA. ................................


Penulis: Sugianto, S.Pd.I
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours