Kumpulan Doa Khusus Laki Laki Tentang Air Mani

Awal manusia tercipta Allah ciptakan dari sari pati tanah (tanah). Kemudian tanah itu dibentuk dan diberi roh (Adam). Itulah awal manusia dari pada tanah. Sekarang ini manusia tidak terjadi lagi dari tanah melainkan dari air mani. Namuan perlu juga kita ketahui awalnya atau asalnya air mani itu dari makanan yang kita makan. Lalu makanan itu berasal dari pada tanah (ditanam di tanah, dan makannya pun di tanah), jadi tetap saja tanah.

Laki-laki tidak terlepas dari keluar air mani, kadang-kadang dalam tidur saka keluar mani (mimpi basah), apalagi melihat yang mulus-mulus atau lagi nonton film dewasa. Pikiran kadang-kadang menerawang jauh dan mengakibatkan keluar air mani. Jadi bagaimana jika kita keluar air mani? Jika keluar air mani, maka wajib untuk mandi (mandi wajib). Seseorang harus mandi wajib (baik laki-laki atau perempuan) disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: “keluar air mani, baik mimpi basah atau bersetubuh, nifas, haid (mentruasi).

Dibawah ini ada beberapa do’a yang berkaitan dengan air mani tersebut, “doa mandi wajib baik laki-laki atau perempuan, do’a bersetubuh baik laki-laki atau perempuan (tapi alangkah bagusnya jika laki-laki yang membacanya), do’a ketika keluar air mani, do’a sesudah bersetubuh”.
1.      Do’a mandi wajib baik laki-laki atau perempuan. “nawaitu rusla liraf-‘il hadasil akbarian jami-‘il badani likhurujil maniyyi minal janabati fardolillahi ta’ala. Artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari seluruh tubuhku karena keluar mani dari jinabat fardu karena Allah Ta’ala”.     
2.      Do’a bersetubuh baik laki-laki atau perempuan (tapi alangkah bagusnya jika laki-laki yang membacanya). “bismillahi allahumma janibna syaitona wajan-nibis syaitona fima rozaktana. Artinya dengan menyebaut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari campur tangan setan, dan jauhkanlah pula syaiton dari apa-apa yang Engkau karuniakan kepada kami”.      
3.      Do’a ketika keluar air mani. “allahumma maj’al nufthana zur-riyatan thoy-yibah. Artinya Ya Allah jadikanlah nuftah kami ini menjadi keturunan yang baik (shaleh)”.     
4.      Do’a sesudah bersetubuh. “alhamdulillahillazi kholaqo minal ma-i-basaro. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia (keturunan)”.

Itulah empat do’a mengenai air mani yang harus diamalkan oleh kita khususnya laki-laki. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan dan pemimpin bagi keluarga. Perhatiakan firman Allah dalam Al-Quran surah An Nisaa' ayat 34 yang artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Keterangan:
[289]. Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
[290]. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
[291]. Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292]. Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. (QS. An Nisaa': 34).Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours