Contoh SK Surat Keputusan Gerakan Pramuka Indonesia

GERAKAN PRAMUKA
GUDEP 04-051/04-052/ MOH. HATTA/CUT NYAK DIEN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 26 SENYAWAN
Alamat: Jln. Senyawan, Desa Matang Labong, Kec. Tebas, Kode Pos 79461
 


K E P U T U S A N 
KA. MABIGUS SDN NO. 26 SENYAWAN
NOMOR: 420/24/TAHUN 2014
T E N T A N G
STRUKTUR ORGANISASI PEMBINA PRAMUKA
SDN NO. 26 SENYAWAN KECAMATAN TEBAS 

KA. MABIGUS GERAKAN PRAMUKA SDN NO. 26 SENYAWAN

MENIMBANG               :     a. Untuk memberikan pembinaan di SD Negeri 26 Senyawan Kecamatan Tebas agar kegiatan ke Pramukaan semakin aktif.
b.      Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan tersebut perlu membentuk dan menunjuk Pembina Pramuka untuk Tahun Pelajaran 2014/2015. 
c.       Bahwa sehubungan dengan hal itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan untuk mengukuhkannya.

MENGINGAT                :     1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Nasional.
2.      Program Kerja Gerakan Pramuka (GerPra) SDN No. 26 Kecatan Tebas Tahun Pelajaran 2014/2015.
3.      Hasil pertemuan rapat Dewan Guru dan Ka. Mabigus SD Negeri 26 Senyawan pada tanggal 1 Agustus 2014.
 
MEMPERHATIKAN     :     Saran dan masukan dari Ka. Mabigus dan Pengurus Kwaran Tebas serta Kwarcab Sambas.

M E M U T U S K A N 
MENETAPKAN            :    
PERTAMA                     :     Mengesahkan Susunan Struktur Organisasi Pembina Pramuka SDN No. 26 Senyawan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA                          :     Menugaskan kepada Pembina untuk melaksanakan kegiatan Kepramukaan dengan sebaik-baiknya.  
KETIGA                         :     Diharapkan kepada Pembina untuk dapat bekerjasama sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan melaporkan kegiatannya kepada Ka. Mabigus secara berkala.
KEEMPAT                     :     Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                                                                Ditetapkan di    :     Senyawan
                                                                                                Pada Tanggal    :     1 Agustus 2014

                                                                                               Ka. Mabigus SDN No. 26 Senyawan                                                                                                           IBRAHIM, S.Pd. SD
                                                                                                     NTA. MMMMMMMMMM


Tembusan Yth:
1.      Ka. Kwarcab Sambas di Sambas.
2.      Ka. Kwaran Tebas di Tebas.
3.      Arsip

                                                                     Lampiran 1


                                                                     Nomor                :     420/24/GP/SDN 26/2014
                                                                     Tanggal               :     1 Agustus 2014
                                                                     Pokok Masalah   :     Struktur Organisasi Pembina PramukaSTRUKTUR ORGANISASI PEMBINA PRAMUKA
SDN NO. 26 SENYAWAN KECAMATAN TEBAS
1.      Ka. Mabigus          :        IBRAHIM, S.Pd. SD
2.      Ketua                     :        JRA’IE, A.Ma.Pd
3.      Wk. Ketua             :        ASMADI, A.Ma. Pd
4.      Sekretaris               :        NURSIAH, A.Ma. Pd
5.      Bendahara              :        RAHMADI, A.Ma. Pd
6.      Pembina                 :        SUGIANTO, S.Pd.I
7.      Ass. Pembina         :        HABIB, Bj                                                                                               Ka. Mabigus SDN No. 26 Senyawan
                                                                                                           IBRAHIM, S.Pd. SD
                                                                                                     NTA. MMMMMMMMMM

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours