Tujuh Pintu Siksa Neraka Jahannam

Neraka adalah suatu tepat buat orang yang banyak dosa dan disiksa oleh Malaikat yang disuruh oleh Allah Swt. Setiap manusia yang berdosa akan dihukum terlebih dahulu sesuai dengan perbuatannya masing-masing.

Allah Swt. Berfirman dalam surah Al A'raaf ayat 38 yang artinya “Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian[538] di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu[539]: "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui" (QS. Al A'raaf: 38).
Keterangan: [538]. Maksudnya: pengikut-pengikut, [539]. Maksudnya: pemimpin-pemimpin. 

Neraka itu adalah tempat yang menyakitkan, tempat yang paling ditakuti, tempat yang paling seram, dan tempat penyaiksaan, dan banyak lagi namanya. Ada suatu rahasia di dalam surah Alfatihah yang dikatakan oleh Imam ar-Razi dalam ulasannya, mengatakan: "Barangsiapa yang membaca surat al-Fatihah dengan keikhlasan, mengimaninya serta mengetahui rahasia kandungannya, maka ia akan selamat dari tujuh pintu siksa neraka Jahannam kelak".
Maka bacalah surah Al-Fatihah, amalkan surah Al-Fatihah, agar kita selamat dari api neraka. Amin.

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours