Bagaimana Cara Membuat Rumah Di Surga?

Surga adalah suatu tempat yang paling indah untuk orang-orang yang beriman yang selalu melaksanakan perintah dari Allah dan menjauhi larangannnya. Allah Swt. berfiran dalam surah Al Baqarah ayat 25 yang artinya “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya[32].
Keterangan: [32]. Kenikmatan di syurga itu adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani maupun rohani.

Setiap orang khususnya yang beragaa Islam, tentunya mengingankan surga. Seorang pelacur saja pastinya menginginkan surga dan rahmat Allah SWT. Karena keadaan yang tidak memungkinkanlah ia menjadi seorang pelacur atau PSK. Dari banyaknya surga yang 8 itu, kita tidak tahu surga mana yang buat kita.  

Nama-nama surga itu ialah:
1.      Jannatul Firdaus.
2.      Jannatul ‘And.
3.      Jannatun Naiim.
4.      Jannatun Khuldi.
5.      Darus Salam Ma’wa.
6.      Darus Salam.
7.      Darul Jalal.
8.      Darul Qarar.
Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan rumah disurga? Caranya adalah sebagai berikut:
1.      membangun masjid.
2.      membaca surah al-ikhlas10 kali.
3.      menghindari perdebatan meskipun benar.
4.      iman kepada Allah.
5.      pergi ke masjid waktu subuh.
6.      sholat sunat rawatib 12 rakaat.
7.      menyambung shaf barisan sholat yang kosong.
8.      sholat dhuha 4 rakaat.
9.      bicara yang baik.
10.  memberi makan fakir miskin.

Dan mungkin masih banyak amalan-amalan yang lainnya, semoga kita dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang shaleh. Amin.Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours