7 Rahasia Hari

Sebagaimana yang kita ketahui sejak masih belum sekolah ibu kita atau kedua orang tua kita mengajarkan nama-nama hari. Nama-nama hari yang kita ketahuiitu adalah berjumlah 7 macam. Apapun yang kita ketahui di dunia ini, banyak sekali yang berjumlah tujuh, apa itu? Belum kita jawab dulu ya, kita bahas dulu masalah hari. Hari yang 7 itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at, Sabtu, dan Minggu.

Siapa sih yang menemukan atau memberi nama-nama hari itu? Yang memberi nama-nama hari itu, sebagaimana yang penulis ketahui adalah Allah Swt. Mengapa Allah Swt.? Karena sudah tertulis di dalam Al-Quran, diantaranya ialah sebagai berikut:

Allah Swt. berfirman dalam surah An Nahl ayat 124 yang artinya “Sesungguhnya diwajibkan (menghormati)[844] hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu” (QS. An Nahl: 124).
Keterangan: [844]. Menghormati hari Sabtu itu ialah dengan jalan memperbanyak ibadat dan amalan-amalan yang saleh serta meninggalkan pekerjaan sehari-hari.

Dalam surah Al Jumu'ah ayat 9 Allah Swt. berfirman yang artinya “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Jumu’ah: 9).

Keterangan: [1475]. Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

Mengenai hal di atas, banyak lagi yang lainnya.  

  
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours