7 Keajaiban Rezeki

Jika kita bicara soal rezeki, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Tiada lain adalah Allah SWT. Siapa yang memberikan rezeki itu? Yaitu malaikat Mikail yang Allah tugaskan untuk memberi manusia rezeki. Mengenai hal rezeki yang Tuhan berikan, Allah Swt. Menegaskan di dalam Al-Quran surah Ali 'Imran ayat 37 yang artinya “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab” (QS. Ali-Imran: 37). Yang perlu kita garis bawahi adalah “Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.

Ada sebuah buku dengan judul tulisan 7 Keajaiban Rezeki, sebuah buku fenomenal karangan Ippho Santosa. Buku itu laris manis, bagaikan buah duren sehingga beliau mendapatkan royalty lima milyar. 7 keajaiban rezeki tersebut adalah;

1.      Sidik Jari Kemenangan.
2.      Sepasang Bidadari.
3.      Pelangi Ikhtiar.
4.      Perisai Langit.
5.      Guratan Dikepala.
6.      Pilar.
7.      Tahi Lalat Kemenangan.

Meskipun di atas ada 7 keajaiban rezeki menurut Hipo, akan tetapi mungkin masih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Sesungguhnya Allah-lah yang maha mengetahui. Sesunguhnya kita diharuskan untuk DUIT (doa usaha ikhtiar tawakal).

 

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours