Orang yang sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan tidak puasa

Orang Islam yang tidak diperbolehkan berpuasa pada bulan Ramadhan dan kewajibannya adalah sebagai berikut:
Orang yang sedang dalam perjalanan jauh (80,64 km)
Bagi orang yang tidak puasa Ramadhan karena sedang dalam perjalanan yang jauh wajib mengqadha puasa setelah bulan Ramadhan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours