Ada Lima Malam Yang Doa Tidak Akan Ditolak

Setiap manusia yang ada dimuka bumi ini, tak terkecualia ia agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Katolik, pasti akan berdoa. Akan tetap yang penulis khususkan ini adalah yang beragama Islam. Perlu kita ketahui bahwa ada lima maam yang doa tidak akan ditolak. Mari kita lihat keterangan di bawah ini:

Ada lima malam yang doa tidak akan ditolak: awal malam pada bulan Rajab, malam nishfu sya’ban, malam Jumat, malam idul fitri, dan malam hari raya qurban.” (Status hadits: Maudhu’ (palsu). As Silsilah Adh Dhaifah No. 1452).

keterangannya adalah: “Rajab adalah bulannya Allah, Sya’ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatku.” (Status hadits: Dhaif (lemah). Lihat As Silsilah Adh Dhaifah No. 4400).

dan pula, bulan Rajab Dinamakan Rajab, karena di dalamnya banyak kebaikan yang diagungkan (yatarajjaba) bagi Sya’ban dan Ramadhan.” (Status hadits: Maudhu’ (palsu). As Silsilah Adh Dhaifah No. 3708).

Dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti shalat raghaib (12 rakaat) pada hari kamis ba’da maghrib di bulan Rajab (Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al Ghazali. Segenap ulama seperti Imam An Nawawi mengatakan ini adalah bid’ah yang buruk dan munkar, juga Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Nuhas, dan lainnya mengatakan hal serupa).

Walau demikian, tidak berarti kelemahan semua riwayat ini menunjukkan larangan ibadah-ibadah secara global. Melakukan puasa, sedekah, memotong hewan untuk sedekah, dan amal shalih lainnya adalah perbuatan mulia, kapan pun dilaksanakannya termasuk bulan Rajab (kecuali puasa pada hari-hari terlarang puasa).

Kita selaku manusia atau hamba hanya bias berusaha dan beribadah, masalah pahala itu Allah yang beri, laksanakan saja perintahnya, Insya Allah Allah akan selalu menyertai kita. 
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours