Contoh Surat Pindah Paud Dinas Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PONDOK BELAJAR
Alamat : Jln. Pramuka, Kel. Bukit Batu, Kec. Singkawang Tengah


SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH
Nomor :  46 /  PB  / PAUD / 2012Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengelola ” PONDOK BELAJAR ” Menerangkan bahwa anak tersebut di bawah ini : 

                    Nama                :    RHIDO JULIAN PRADANA
                    No Induk          :    090
                    Alamat              :    BTN SEI BULAN

Sesuai Surat Permohonan Pindah Sekolah yang diajukan oleh orang tua / wali anak tersebut di bawah ini :

                    Nama                :    JULI AMRI 
                    Pekerjaan          :    SWASTA
                    Alamat              :    BTN SEI BULAN

Untuk pindah kesalah satu TK/PAUD PGRI di Singkawang Utara.

                                                                                            Singkawang, 16 JANUARI 2012

                                                                                                  Pengelola Pondok Belajar
                                                                                                     FIRMANSAH, S.Pd

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours