Contoh Berita Acara Pwri Indonesia

BERITA  ACARA
PEMILIHAN PENGURUS RANTING PWRI 
KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH  TAHUN ....... (disesuaikan)

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan Tahun Dua Ribu Sembilan. Kami Formatur Pemilihan Pengurus Ranting PWRI Kec. Singkawang Tengah Periode Tahun 2014 – 2019.
Memutuskan                             :
Menetapkan Susunan Pengurus Ranting PWRI Kecamatan Singkawang Tengah Periode 2014 – 2019 sebagai berikut   :
1.      Pembina               :       Camat Singkawang Tengah
2.      Penasehat             :       1. ..............
                                          2. .........
                                          3. ......
3.      Ketua                   :       .....
Wakil Ketua         :       .....
Wakil Ketua         :       .....
4.      Sekretaris I           :       .....
Sekretaris II         :       .....
5.      Bendahara            :       .....
6.      Komisaris             :       .....
Komisaris             :       .....
Komisaris             :       .....
FORMATUR TERDIRI DARI
NO
NAMA
JABATAN
UNSUR/PERWAKILAN DARI
TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dr.H. Sumardi, Msi
H. Rusdi Syamsudin, SH
.................
.................
...............
.................
.................
KETUA
SEKRETARIS
PELOPOR
ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
PC PWRI KOTA SKW
PENA. PWRI SKW-TENG
PR. PWRI KEC. SKW-TENG
WAKIL KEL. ROBAN
WAKIL KEL. JAWA
WAKIL KEL. SEKIP LAMA
WAKIL KEL. SUI WIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian ” BERITA ACARA ” ini kami buat dan kami sampaikan kepada Seksi Persidangan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
                                 


                              Ketua                                                                          Sekretaris
             ( DR. H. SUNARDI, MSi )                                       ( H. RUSDI SYAMSUDIN, SH )

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours