Wanita Penghuni Neraka Menurut Islam, Wanita adalah teman hidup dari seorang laki-laki. Jika tidak ada wanita di dunia ini, maka dunia ini akan


Sugianto, S.Pd.I
Wanita Penghuni Neraka Menurut Islam, Wanita adalah teman hidup dari seorang laki-laki. Jika tidak ada wanita di dunia ini, maka dunia ini akan menjadi sepi dan pula hidup laki-laki tidak akan senang, tidak akan suka, yang mungkin akan gundah gulana seperti yang dirasakan oleh Nabi Allah Adam as sewaktu dulu. Wanita adalah perhiasan yang paling terindah di dunia ini. Dan pula yang harus kita takuti, nantinya wanitalah yang banyak akan masuk neraka.

Mengenai hal ini, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Aku melihat ke dalam Syurga maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara’ (orang-orang fakir) dan aku melihat ke dalam Neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita.” (Hadis Riwayat Al- Bukhari dan Muslim).

Dengan melihat hadits di atas, maka banyaklah wanita yang akan masuk neraka. Akan tetapi mungkin timbul pertanyaan mengapa wanita yang banyak masuk neraka ketimbang laki-laki? Jawabannya adalah karena wanita lebh banyak dari laki-laki, yang kedua karena wanita tidak patuh pada suami, yang ketiga wanita (istri) suka melawan orang tua dan mertua.

Lalu apa Jenis hukuman dan siksaan di neraka bagi wanita-wanita tersebut menurut Islam? Di akhirat para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa siksa yang sangat pedih. Siksaan yang mereka derita dalam neraka itu bermacam-macam sekali, sebagaimana yang difirmankan Allah seperti berikut:

  • "Dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka." (QS. At-Taubah (9): 35).
  • "Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret, kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api." (QS. Al-Mu’min (40): 71-71).
  • "Peganglah dia kemudian seretlah dia ketengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya seksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." (QS. Ad-Dukhan (44): 47-49).
  • "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta." (QS. Al-Haqqah (69): 30-32).
  • "Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Dan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, maka mereka dikembalikan kedalamnya, (serta dikatakan kepada mereka): "Rasailah azab yang membakar ini." (QS. Al-Hajj (22): 19-22).

Itulah beberapa landasan atau alas an mengapa wanita banyak masuk neraka. Mudah-mudahan ahli keluarga kita tidak mengalaminya. Dan terjauh dari neraka tersebut. Peliharalah keluarga kita dari api neraka sedangkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours