Amalan Untuk Menyelamatkan Wanita Daripada Masuk Neraka, Berdasarkan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa nanti diakhirat yang banyak


Sugianto, S.Pd.I
Amalan Untuk Menyelamatkan Wanita Daripada Masuk Neraka, Berdasarkan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa nanti diakhirat yang banyak masuk neraka adalah wanita. Maka dari itu ada suatu amalan yang akan menyelamatkan wanita itu sendiri dari masuk ke neraka, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w, yang pernah diterangkannya yaitu satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab Neraka. Waktu itu ketika beginda selesai berkhutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah s.w.t. dan anjuran untuk mentaatiNya. Baginda pun bangkit mendatangi kaum wanita, baginda menasihati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat kemudian baginda bersabda:

“Bersedekahlah kamu semua. Kerana kebanyakan kamu adalah kayu api Jahanam!”
Itulah sabda yang diucapkan oleh baginda Rasulullah saw selesai khutbahnya. Setelah itu berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya, iapun bertanya kepada Rasululah saw, yaitu: “Mengapa demikian, wahai Rasulullah?”

Kemudian Baginda Rasululkah saw. menjawab: “Kerana kamu banyak mengeluh dan kamu kufur terhadap suami!” (Hadis Riwayat Al- Bukhari).

Nah, berdasarkan keterangan dan hadits di atas, maka bersedekahlah. Mari kita bersedekah sebanyak-banyaknya dari rezki yang telah Allah swt. berikan kepada kita. Karena sedekah adalah satu jalan untuk menyelamatkan kaum wanita dari azab Neraka. Semoga Allah s.w.t. menyelamatkan kita dan keluarga kita semua dari azab api neraka. Aamiin ya Rabbal alamin.

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours