Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan lain yang bisa menandingi-Nya. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bacalah firman Allah swt dalam Al-Quran


Ilustrasi Cemburu 
Allah Swt Itu memiliki rasa Cemburu

Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan lain yang bisa menandingi-Nya. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bacalah firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya:
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlas: 1-4).

Lihatlah firman Allah swt dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 86 yang artinya “Dan apabila orang-orang yang mempersekutukan (Allah) melihat sekutu-sekutu mereka[835], mereka berkata: "Ya Tuhan kami mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau." Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta." Keterangan: [835]. Yang dimaksud dengan sekutu di sini ialah apa-apa yang mereka sembah selain Allah atau syaitan-syaitan yang menganjurkan mereka menyembah berhala. (QS. An Nahl: 86).

Mengenai judul di atas “Allah swt. Itu memiliki rasa cemburu”, Ia (Allah) tidak ingin disamakan dengan yang lainnya. Allah membenci sekutu-sekutu dari manusia yang menyekutukannya, Allah marah dengan manusia yang telah menyembah selain Allah. Allah mengatakan kepada mereka sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam Al-Quran surah Al Qashash ayat 64 yang artinya: “Dikatakan (kepada mereka) "Serulah olehmu sekutu-sekutu  kamu", lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan (seruan) mereka, dan mereka melihat azab. (Mereka ketika itu berkeinginan) kiranya mereka dahulu menerima petunjuk” (QS. Al-Qashash: 64).

Maka dari itu, jangan sekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya, jangan menyembah selain Allah, Allah akan marah (mrka) kepadamu, jika kamu menyembah selain Allah. Allah tidak mau disamakan dengan makhluk yang lainnya, begitu juga dirimu,iya khan?

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours