Menurut Nama Nama Neraka Menurut Islam dan Fungsinya Neraka Tersebut, Segala sesuatu apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini semuanya


Sugianto, S.Pd.I

Menurut Nama Nama Neraka Menurut Islam dan Fungsinya Neraka Tersebut, Segala sesuatu apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini semuanya mempunyai nama, dari manusia, hewan, jin, setan, malaikat, tumbuhan, virus, dan lain sebagainya. Dengan di Ilhamnya pengetahuan atau ilmu kepadamanusia itu sendiri, maka manusialah yang memberi nama sesuatu tersebut. Misalnya ciptaan seseorang (mobil) maka hasil karyanya itu diberinya nama sesuai dengan namanya atau nama lainnya. Begitu jugalah dengan Allah akan memberi nama apa-apa yang sudah diciptakannya seperti neraka atau sorga.

 

Sejak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi nama neraka ataupun sorga tidak berubah-rubah. Di bawah ini kami akan menerangkan nama-nama dari neraka tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya (tempo dulu) bahwa neraka itu mempunyai 7 pintu. Mengapa Tuhan menciptakan neraka?  Karena Neraka adalah tempat penyiksaan bagi manusia atau makhluk Tuhan yang lainnya bandel dan durhaka kepada Allah dan telah berbuat suatu dosa atau kemaksiatan di muka bumi ini (maya pada).

 

Neraka biasanya disebut juga oleh orang-orang dengan nama Jahannam. Neraka atau Jahannam itu memiliki 7 (tujuh) pintu, setiap pintu (tingkat), telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari para makhluk-Nya. Pintu (tingkat) neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran Nurkarim, sebagai berikut;

1.      Hawiyah: Neraka Hawiyah ini diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup didunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Nama neraka Hawiyah terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Qariah.

2.      Jahiim: Neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang musrik atau orang yang menyekutukan Allah. Untuk nama neraka Jahiim ini terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syu’ara dan surah As-Saffat.

3.      Saqar: Neraka Saqar ini diperuntukkan bagi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik adalah orang yang selalu mendustakan perintah Allah Subhanahu Wata’ala dan Rasulullah SAW. Nama Neraka Saqar ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Mudassir.

4.      Lazhaa: Neraka Lazhaa ini telah disediakan oleh Allah swt. untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mau bersedekah, membayar zakat, atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan. Orang-orang yang seperti ini sangat cocok untuk dimasukkan ke neraka Lazhaa. Nama neraka Lazhaa terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma’arij.

5.      Huthamah: Neraka Huthamah ini telah disiapkan atau te,ah disediakan oleh Allah swt untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak, atau perunggu (platina), mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Di dalam neraka Huthamah segala harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta. Nama neraka Lazhaa terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Humazah.

6.      Sa’iir: Neraka Sa’iir ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Neraka Sa’iir ini akan di isi oleh Allah swt dengan orang-orang yang seperti di atas. Maka dari itu janganlah kita menjadi orang yang seperti itu. Agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Sa’iir. Nama neraka Lazhaa terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab, Surah An-Nisaa’, Surah Al-Fath, dan Surah Luqman.

7.      Wail: Neraka Wail ini disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik, dengan cara mengurangi berat timbangan, mencalokan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Nanti di dalam neraka Wail barang dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan kedalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Nama neraka Wail ini juga terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Tatfif dan Surah At-Tur.

 

Itulah nama ke tujuh dari neraka, entah kita masuk pada neraka yang mana atau tidak sama sekali. Semoga kita jauh dari siksaan api neraka, “na-uju billahi min zalik”, lebih baik kita masuk sorga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah swt. Di dalam Neraka, sesungguhnya  dipegang (ditahan) oleh tujuh puluh ribu tali, dan setiap talinya di pegang oleh tujuh puluh ribu malaikat. Wallahu aklam bissawab (hanya Allah-lah yang mengetahui semuanya).


Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours