Allah swt berfirman dalam Al-Quran surah Al-Israa’ ayat 1 yang artinya “Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil


Asma'ul Husna 
Allah swt berfirman dalam Al-Quran surah Al-Israa’ ayat 1 yang artinya “Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya* agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Israa’: 1).

Keterangan* Maksudnya: Al Masjidil Aqsha dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya.

Allah swt mempunyai 99 nama yang baik yang diawali dengan “Maha” misalnya Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha besar, Maha perkasa, Maha bijaksana, Maha Pengampun, Maha bijaksana, dan banyak lagi yang lainnya.

Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A’raaf ayat 180 yang artinya “hanya milik Allah asmaa-ul husna*, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya**. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raaf: 180).

Keterangan *Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah.
Keterangan *Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan Nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk Nama-nama selain Allah.

Pada surah yang lain Allah swt. juga berfirman yaitu surah Al-Israa ayat 110, surah Thaahaa ayat 8, surah Al-Hasyr ayat 22, 23, dan ayat 24.

Lalu apa makna atau arti dari “maha” tersebut? Maha artinya teramat sangat atau lebih, lebih tahu dari yang tahu. contoh, murid 1 + 1 = 2, murid tahu, akan tetapi,,,,, guru lebih tahu, karena sudah diluar kepalanya. Diluar kepala ,aksudnya sudah lebih tahu, tidak perlu berfikir lagi. Itulah arti dari “maha” tersebut.

Semoga artikel kami bermanfaat bagi anda dan kita semua……………………..   
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours