Sholat adalah tiang agama umat Islam, barang siapa yang tidak sholat lima waktu maka ia telah merobohkan tiang-tiang agama Islam. Sedangkan pondasinya adalah dua kalimasyahadat seharusnya diucapkan sehari semalam. Lalu apa kepanjangan dari Islam itu? Islam adalah Isya, Subuh, Luhur, Asar, dan Magrib.

Setelah kita melakukan sholat wajib lima waktu sehari semalam, lalu mengapa kita harus sholat Jum’at? Sholat Jum’at adalah sholat yang dilakukan pada hari Jum’at yang terdiri dari syarat dan rukun Sholat Jum’at. Sholat Jum’at adalah pengganti dari sholat Zuhur bagi laki-laki wajib untuk melaksanakannya di Masjid.

Perhatikan Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang artinya “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli*. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki” (QS. Jum’ah: 9-11).

Keterangan* maksudnya adalah apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

Itulah alasan yang paling utama, mengapa kita harus sholat Jum’at selain fadhilah atau keistimewaan hari Jum’at, diantaranya terkabulnya do’a, turunnya Nabi Allah Adam dari sorga, dan lain-lainnya. Dan timbul pertanyaan mengapa harus zuhur yang harus diganti dengan sholat Jum’at? Karena waktu sholat Jum’at sama dengan waktu sholat zhuhur (luhur).
Share To:

Basendra Samsul

Post A Comment:

0 comments so far,add yours