Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang megah dan dikelilingi oleh beberapa lautan diantaranya ialah Laut Merah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Israel pada awalnya berasal dari Mesir, dan pindah di bawa oleh Nabi Musa ke Palestina. Bangsa israel pada jaman dahulu sangat garang, mereka tidak patuh dengan ajaran nabi-nabinya. Banyak para nabi berasal dari kaum atau bani israel. Hingga nabi Isa, a.s. mereka saling berbantah dengan apa yang diperintahkan nabi mereka, dan Tuhan (Allah) mereka. Mereka saling bunuh dan ingin menguasai satu sama lain. Mereka menciptakan tuhan baru selain Allah SWT, seperti Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas, ketika Nabi Musa menerima wahyu dibukit Sinai.

Perhatikan Firman Allah SWT yang artinya “kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat*” (QS. Al-Baqarah: 85).

Keterangan* Ayat ini berkenaan dengan cerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan Hijrah. Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan suku Aus, dan Yahudi dari Bani Nadhir bersekutu dengan orang-orang Khazraj. antara suku Aus dan suku Khazraj sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan yang menyebabkan Bani Quraizhah membantu Aus dan Bani Nadhir membantu orang-orang Khazraj. sampai antara kedua suku Yahudi itupun terjadi peperangan dan tawan menawan, karena membantu sekutunya. tapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, Maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya Kendatipun mereka tadinya berperang-perangan.

Untuk mengetahui lebih dalam klik disini (Negara Benalu Dan Tak Bertanah).

Perhatikan QS. Al-Baqarah ayat 83 yang artinya “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.

Setelah mereka dibawa oleh Nabi Musa ke Palestina, mereka ingin menguasai Palestina, mereka telah menghianati Nabi Musa, a.s. Setelah Palestina ini, ke mana lagi mereka akan tranmigrasi? Mereka akan pergi keseluruh dunia, dan dunia ini akan dalam genggamannya. Karena Allah meberikan kepintaran dan kepandaian kepada mereka. Lihat saja nanti ….

Share To:

Basendra Samsul

Post A Comment:

0 comments so far,add yours