Setiap umat Islam di dunia ini, pasti tahu mengucapkan dua Kalimasyahadat. Dua Kalimasyahat itu adalah dua perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri sebagai orang Islam. Setiap orang yang akan masuk Islam harus mengucapkan Dua Kalimasyahadat. Sejak nabi Muhammad SAW hingga kini ajaran Islam sama. Oleh sebab itu pada zaman Rasulullah SAW banyak orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Agama Islam adalah agama yang cinta damai, rahmatan lil alamin. Agama keselamatan untuk semua yang ada di dunia ini.

Bacaan atau Lafadz dari Dua Kalimatsyahadat itu adalah:

”ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSULULLOH” yang Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah”.

Jika seseorang sudah melafazkan kalimat Dua Kalimasyahat maka ia adalah beragama Islam, Dan ia berkewajiban mengerjakan rukun Islam.

Makna dari Dua Kalimasyahadat atau Syahadattain adalah:
  1. Syahadat Tauhid, yang artinya menyaksikan ke-Esa-an Allah SWT.
  2. Syahadat Rasul, yang artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Jadi, dua kalimat syahadat itu harus diucapkan, harus dimengerti artinya dan dibenarkan dalam hati agar sah ke-Islamnya. Maka dari itu lafazkanlah dua kalimasyahat agar ketika ajal mau menjemput lidah tidak terasa kelu untuk mengucapkan dua kalimasyahat, karena dua kalimasyahadat ini adalah anak kunci pintu sorga.
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours