Aku bukan siapa-siapa di dunia ini, aku hanyalah seorang musafir yang ingin mencari sebuah pintu kebahagiaan yang abadi. Aku dilahirkan disebuah desa yang


Bukti ALLAHKU HEBAT...!!!
Allah itu Hebat
Aku bukan siapa-siapa di dunia ini, aku hanyalah seorang musafir yang ingin mencari sebuah pintu kebahagiaan yang abadi. Aku dilahirkan disebuah desa yang jauh dari keramaian dan kebisingan kota. Dulu aku tidak ada, dengan bapak dan ibuku berjumpa di kasur, maka dibuatnyalah aku. Lalu aku pun diproses oleh ibuku di dalam perutnya.

“dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12),  kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (14). (QS. Al-Mu’minun: 12-14).

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur” (QS. Al-A’raaf: 189).

Dulu aku tidak tahu apa-apa, lalu aku bisa berjalan-berjalan dan membesar. Kini aku ada di hadapanmu sedang menyuguhkan bacaan yang menarik buatmu. Dulu aku tidak tahu bicara sekarang aku bicara dihadapanmu.
“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai” (QS. Lukman: 19).

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan” (QS. Al-Angkabut: 57).

Allahku hebat, yang telah menjadukan aku sukses di dunia ini, dan aku minta kepada-Nya untuk sikses di akhirat….

Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours