PEJUANG KEMERDEKAN REPUBLIK INDONESIA
KELASKARAN KECAMATAN PEMANGKAT

Tugu Peringatan Korban Perang Jepang
Secara umum ada tiga tingkatan veteran, yang tertinggi adalah veteran perang kemerdekaan, kemudian veteran perang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dari agresi luar negeri, dan yang ketiga adalah veteran perang untuk membela kepentingan bersama bangsa-bangsa yang menjadi sekutunya, atau membela kepentingan politik tertentu negaranya. Pensiunan tentara yang tidak pernah berperang melawan musuh dari luar tidak mendapat predikat veteran, hanya purnawirawan. 

Rumah Kewedanan Belanda di Pemangkat
Berdasarkan tiga tingkatan veteran tersebut dapat disimpulkan bahwa veteran adalah orang yang telah berjuang mempertahankan Republik Indonesia dalam mengusir atau melawan agresi dari luar pada zaman dahulu sebelum atau sesudah kemerdekaan NKRI.

Di bawah ini adalah nama-nama Legium Veteran atau Pejuang Kemerdekan Republik Indonesia Kelaskaran Kecamatan Pemangkat tahun 1940 – 1949 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, yang sengaja penulis himpun dari beberapa tokoh masyarakat Kota Pemangkat Kabupaten Sambas dan pada Tugu Perang Jepang di Pemangkat Tanjung Batu. Yang dibuat pada tanggal 10 November 1999 oleh tokoh masyarakat Kota Pemangkat yang mengambil berat tentang peninggalan sejarah para pahlawan melawan penjajah Jepang, agar generasi penerus dapat mengetahuinya. Peninggalan itu adalah sebuah khazanah warisan para pahlawan kepada rakyat Kabupaten Sambas.
Tugu Perjuangan Pahlawan Pemangkat
Nama-nama Legium Veteran atau Pejuang Kemerdekan Republik Indonesia Kelaskaran Kota Pemangkat tahun 1940 – 1949 Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, sengaja penulis himpun agar anak didik dan mahasiswa khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya dapat mengetahui bahwa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dapat kita ketahui terdapat 53 orang veteran yang telah berjuang demi NKRI.   
Makam Obos Panglima Jepang
Nama-nama Legium Veteran atau Pejuang Kemerdekan Republik Indonesia Kelaskaran
Kota Pemangkat tahun 1940 – 1949 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat


NO.    NAMA    AGAMA    NO.    NAMA    AGAMA      
1.    EU JUNG KHIOEN    BUDDHA    28.    TJHIN THAI TJIOE    BUDDHA      
2.    HI PIANG TJNOI    BUDDHA    29.    FOI LIE TJHOI    BUDDHA      
3.    TJHIN SJAK FAT    BUDDHA    30.    SE LIEM FA    BUDDHA      
4.    NG MOEK SIONG    BUDDHA    31.    MA SHUI HIN    BUDDHA      
5.    TJHIN LIAN TJHONG    BUDDHA    32.    MAS SOEPARMO    ISLAM      
6.    FOE BOEI NGOK    BUDDHA    33.    PARMIN    ISLAM      
7.    H. MOH. JASIN    ISLAM    34.    LI SIAK TEI    BUDDHA      
8.    BOEDJANG    ISLAM    35.    SOE MOEK HIN    BUDDHA      
9.    TJHONG TOEN KOIE    BUDDHA    36.    LIM TJIOE KON     BUDDHA      
10.    NGOEI THOE GIOE    BUDDHA    37.    NG FOEI    BUDDHA      
11.    LIONG SEN TJHIOE    BUDDHA    38.    H. ARFAN RAFA’I    ISLAM      
12.    BONG KHI SIONG    BUDDHA    39.    TJOE KIM FOEI    BUDDHA      
13.    TJHONG BOEI SHIN    BUDDHA    40.    PHAN TJHIN FOEI    BUDDHA      
14.    WATTINENA    KRISTEN    41.    KOK MOEK SIONG    BUDDHA      
15.    TIONE PIA    KRISTEN    42.    TJHIN KIM TJHON    BUDDHA      
16.    SHIO POY MUN    BUDDHA    43.    NG THO TOEN    BUDDHA      
17.    BUN SIN MIE    BUDDHA    44.    LIONG KHI THAM    BUDDHA      
18.    MAK MOEK KHOEN    BUDDHA    45.    TJEN TJIOEN SEN    BUDDHA      
19.    TSHI KIN LIN    BUDDHA    46.    MARKUS    KRISTEN       
20.    PHAN MOEK KHO    BUDDHA    47.    TJHONG STAK KHOEI    BUDDHA      
21.    LI KHOI TOEI    BUDDHA    48.    TJHIN TJO FOEI     BUDDHA      
22.    NG STANG LIONG    BUDDHA    49.    NG OIE KIT LONG    BUDDHA      
23.    FOE KA TJOENG    BUDDHA    50.    ASJ ARI ARD RAOEI    ISLAM      
24.    SOETAN IBRAHIM    ISLAM    51.    TSHI PO LIM    BUDDHA      
25.    TJHIN SAJK TJEN    BUDDHA    52.    LI NJIT TJHIANG    BUDDHA      
26.    LOESI    BUDDHA    53.    M. SALEH KADIR     ISLAM      
27.    TADJOE ‘IM    BUDDHA               


        PEMANGKAT, 10 NOVEMBER 1999
        PENGURUS MARKAS RANTING
        LEGIUM VETERAN RI
        KECAMATAN PEMANGKAT

    KETUA         SEKRETARIS    SOETAN IBRAHIM        MARKUS
    NPV. 14004829        NPV. 14003077

        MENGETAHUI
        CAMAT PEMANGKAT
        TAMRIN JABAK
        NIP. 132457233
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours