Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surah Al-Kausar ayat 1-3, yang artinya:

1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus.

Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “terputus” di sini ialah terputus dari rahmat Allah.

Tuhan yang Maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Quran kepada manusia, dan Dia juga yang telah menciptakan manusia dari yang satu yaitu Adam kemudian Hawa. Dan Dia juga yang mengajarinya pandai berbicara. Matahari dan bulan yang beredar menurut perhitungan Allah, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, agar manusia selalu berbuat baik, bukan keonaran. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala.

Allah telah menyuruh manusia untuk berlaku adil dan menegakkan timbangan, dan jangan mengurangi neraca atau timbangan. Dan Allah telah meratakan bumi untuk seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, serta yang ada di langit. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya, dan banyaklagi yang tuhan berikan kepada umat manusia serta makhluknya di muka bumi ini. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Allah mengatakan “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, dengan tujuan apa? Agar manusia selalu bersukur akan nikmat Allah. Ingatlah Allah telah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya “ dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

Maka dari itu, mari kita senantiasa bersukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wataala.
Fabiaiyi ala irobbikuma tukajjiban
Share To:

ANTS EDUCATION

Post A Comment:

0 comments so far,add yours